PONUDA UKLJUČUJE:

- Posjetu Titovom bunkeru uz vodiča;
- Osiguranje;
- Fotografisanje za veće grupe (20+ osoba);
- Parking.

FAKULTATIVNO:

- Ručak u restoranu "Bijela";
- Prevoz iz grada do Titovog bunkera.
- Također vam nudimo usluge noćenja u objektu Motel "Villa Bijela", u istom objektu u kojem se nalaze agencija, restoran i rafting klub.

DODATNE INFORMACIJE:

Atomska ratna komanda, također poznata kao ARK ili Titov bunker, je bivši nuklearni bunker i vojni komandni centar koji se nalazi u blizini grada Konjica u Bosni i Hercegovini. Napravljen da zaštiti jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita i do 350 članova njegovog užeg kruga u slučaju atomskog sukoba. Struktura se sastoji od stambenih područja, konferencijske sale, kancelarije, i drugih oblasti. Bunker je ostalo državna tajna sve do raspada Jugoslavije u 1990-ih.

Izgrađen između 1953. i 1979. godine unutar brda u podnožju planine Zlatar, ARK je najveće atomsko sklonište, i jedan od najvećih podzemnih objekata ikada izgrađenih u bivšoj Jugoslaviji. Za više od deset godina nakon njegovog završetka, to je bio najtajnija vojna instalacija u zemlji. Svi građevinski radnici su pažljivo odabirani i provjereni, potpisivali ugovor šutnje, a svi članovi osoblja prolazili su najveću sigurnosnu provjeru. Godine 1979., posao je završen nakon 26 godina i potrošenih 4,6 milijardi američkih dolara u troškove izgradnje.

Nakon Titove smrti 1980. godine, kompleks je ostao u stanju pripravnosti. U martu 1992. godine, za vrijeme raspada Jugoslavije, JNA je naredila rušenje kompleksa kako ne bi ostao pod kontrolom vlasti Bosne i Hercegovine, ali je vojni odred odbio da izvrši naređenje i umjesto toga predao strukturu Bosanskohercegovačkoj vladi. Objekt je ostao u nadležnosti Ministarstva odbrane BiH i čuvao ga je i održavao vojni odred.

Titov bunker sada služi kao mjesto susreta umjetnika iz cijelog regiona, Evrope i svijeta. Cilj projekta Bijenale suvremene umjetnosti je transformacija kompleksa još uvijek službeno pod vojnom kontrolom u prestižnu regionalnu kulturnu instituciju na čelu nastanka novih umjetničkih trendova. Projekt ima za cilj očuvanje kulturne baštine i istorijske strukture, kao i za stvaranje umjetničke vrijednosti i ponovno uspostavljanje slomljene veze između umjetnika i kreativnih ljudi u regiji. Vijeće Evrope u 2011. godini proglasilo je projekt za kulturni događaj Evrope, a također uživa snažnu podršku UNESCO-a.

OFFER INCLUDES:

- Guided visit to Tito's bunker;
- Insurance;
- Photos from tour for organised groups (20+ people);
- Parking.

OPTIONAL:

- Lunch after tour in restaurant "Bijela";
- Transport from town to bunker location.
- We also offer you accomodation services at the same location where agency is in Motel "Villa Bijela".

ADDITONAL INFO:

Atomic war command, also known as the Ark and nicknamed Tito's bunker, is a former nuclear bunker and military command center located near the town of Konjic in Bosnia and Herzegovina. Built to protect Yugoslav President Josip Broz Tito and up to 350 members of his inner circle in the event of an atomic conflict, the structure is made up of residential areas, conference rooms, offices, strategic planning rooms, and other areas. The bunker remained a state secret until after the breakup of Yugoslavia in the 1990s.

Built between 1953 and 1979  inside a hill at the foot of the Zlatar Mountain,  the ARK is the largest nuclear shelter, and one of the largest underground facilities, ever built in the former Yugoslavia. For over a decade after its completion, it was the most secret military installation in the country. All construction workers were carefully selected and vetted, signing a contract of silence, and all staff members held the highest security clearance. In 1979, when work was completed after 26 years and $4.6 billion in construction costs.

After Tito's death in 1980, the complex was mothballed but kept ready in case of war. In March 1992, during the breakup of Yugoslavia, the JNA ordered its demolition to deny it to the government of Bosnia and Herzegovina, but the military detachment refused to carry out the order and instead surrendered the structure to the Bosnian government. The facility was under the authority of the Bosnian Ministry of Defense and was managed by the country's military, guarded by a five-soldier detachment.

Tito's bunker now serves as a meeting point for artists from across the region, Europe, and the world. The goal of the Project Biennial of Contemporary Art is to transform a site still officially under military control into a prestigious regional cultural institution at the forefront of emerging artistic trends. The project seeks to preserve cultural heritage and a historic structure as well as to create artistic value and reestablish broken connections between artists and creative people in the region. The Council of Europe in 2011 named the project a Cultural Event of Europe, and it also enjoys strong UNESCO support.

GALLERIJA: